Top

O nama

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine osnovana je u junu 2016. godine od strane organizacija civilnog društva i pojedinaca ljubitelja prirode koji prate i preisputuju planove za izgradnju hidroelektrana i zalažu se za razvoj turizma, tradicionalnih i komplementarnih djelatnosti koje mogu osigurati više raznovrsnih radnih mjesta i ostvariti veći razvoj lokalnih zajednica. Pored organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, u Koaliciji su jako važne pojedinci i organizacije koje svojim radom pokazuju na koji način se rijeke mogu održivo koristiti, sa minimalnim uticajem na prirodu i sa dobitima za lokalno stanovništvo. Uloga Koalicije je da pruža podršku lokalnom stanovništvu da se na vrijeme uključi u donošenje odluka i donese stav o izgradnji hidroelektrana u Bosni i Hercegovini. Koalicija za zaštitu rijeka BiH koja trenutno okuplja preko 20 organizacija iz čitave države i broj članova i dalje raste.

Članice Koalicije su usvojile „Deklaraciju o obustavljanju planova za izgradnju hidroelektrana i ekološko korištenje rijeka BiH“ i u narednom periodu će djelovati prema institucijama, medijima, investitorima i javnosti, a fokus ćemo staviti na rijeke koje su trenutno najugroženije planovima za izgradnju hidroelektrana i one rijeke na kojima postoje lokalni čuvari koji žele da zaštite svoje rijeke od ove pošasti.