Top

Podrška “Kruščica je svijet”

Pored lokalnih organizacija koje  podržavaju mještane Kruščice u borbi  za svoja prava i rijeku koja im život znači, Kruščica ima podršku iz čitavog svijeta. U prilog tome idu i fotografije koje su nam poslali članovi mreže ekoloških organizacija Friends of the Earth International i SEENET mreže, kao i Riverwatch i Patagonia.