Top

Održane radionice za članice Koalicije za zaštitu rijeka BiH

Radionice o pravnim alatima, kreiranju kampanja i procjeni stanja rijeka za članice Koalicije za zaštitu rijeka BiH održane su proteklog vikenda u Glavatičevu, u opštini Konjic. Radionice, čiji je cilj da se osnaži borba za zaštitu rijeka u lokalnim zajednicama vodili su predstavnici Centra za životnu sredinu, NVO Arnike (Češka), Arhus centra u BiH, Centra dr. Stjepan Bolkay i Udruženja Eko Gotuše.

Radionicama su prisustvovali članovi Koalicije za zaštitu rijeka BiH iz Jablanice, Foče, Bugojna, Kruščice i Konjica.

Viktor Bjelić, iz Centra za životnu sredinu i predstavnik Eko-BiH projekta finansiranog od strane Evropske unije, kroz radionicu o pravnim alatima učesnicima je predstavio kako mogu sami ocjenjivati studije uticaja na životnu sredinu te tako na vrijeme reagovati ukoliko primjete neke od nedostataka.

Nina Kreševljaković, pravnica Arhus centra u BiH, predstavila je koji su to oblici učešća građana u procesu donošenja odluka, a u okviru njene prezentacije, održana je i kratka simulacija javne rasprave.

Kroz radionicu kreiranja kampanja, Vanja Lazić, predstavnica Centra dr. Stjepan Bolkay, pojasnila je koji su to koraci koje aktivisti mogu poduzeti kako bi njihova kampanja bila uspješna i dobro sprovedena, a Martin Skalsky, predstavnik češke nevladine organizacije Arnika koja podržava lokalne borbe za slobodu rijeka u BiH, predstavio je prakse iz ove države.

Interaktivnim učešćem, učesnici su kroz ove radionice, stekli znanja koja će u budućnosti moći koristiti pri kreiranju kampanja.

Kako bi na najbolji način procijenili stanje rijeka, učesnici su otišli na rijeku Neretvu, gdje su na licu mjesta mogli da vide koji jedinstveni organizmi žive u rijekama.

Pavel Vrana, predsjednik Ribarskog saveza Češke Republike, učesnike je u ovu temu uveo sa naučnog aspekta, dok je Saudin Merdan, predstavnik Centra dr. Stjepan Bolkay, održao praktični dio kroz vježbu determinacije riječnih organizama.

U sklopu procjene rijeka, Robert Oroz, predstavnik Ekološko-humanitarne udruge Gotuša, prezentovao je rijeke na kojima su izgrađene male hidro elektrane, i rijeke na kojima je njihova gradnja u toku ili je planirana.

Radionice poput navedenih, potrebne su za jačanje kapaciteta članica Koalicije za zaštitu rijeka BiH kako bi se u budućnosti ovo znanje moglo primjeniti i u praksi kroz borbu za zaštitu rijeka svim legalnim sredstvima.