Top

Sloboda rijekama!

5 do 12 za spas rijeka Bosne i Hercegovine

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine upozorava na stihijsku izgradnju hidroelektrana i uništavanje rijeka. Naše rijeke su pod velikim rizikom da ostanu bez svojih najvećih vrijednosti, kvalitetne vode i bogatstva biodiverziteta, a sve zbog planova za izgradnju preko 300 hidroelektrana.

Simbolično smo oslikali branu Idbar na rijeci Bašćici koja već decenijama opominje na nemoć čovjeka nad prirodom i na posljedice neplanske gradnje.

Brana Idbar je izgrađena 1959. godine u dolini ispod Prenja, na teritoriji Konjica, radi zaustavljanja nanosa u Jablaničko jezero. Uložen trud ali i mnogo novca na kraju je rezultirao ničim, zato što je brana ubrzo nakon puštanja u rad minirana i sada kroz nju nesmetano protiče Bašćica, voda koja je pobijedila ideju čovjeka da je ukroti. Kada je izgrađena niko nije mogao očekivati da će rječica Bašćica toliko nadoći te da će se voda akumulirati velikom brzinom dok se nije počela prelijevati, nakon čega je došlo i do pucanja brane koje je moglo imati katastrofalan ishod. Mještani kažu da su jedino oni znali kako ova rječica zna biti opasna. Međutim, niko im nije vjerovao.

„Kako je rijeka Bašćica slobodna, tako želimo da sve rijeke budu slobodne. Trenutno se vode mnoge borbe protiv hidroelektrana gdje najvažniju ulogu ima lokalno stanovništvo koje direktno zavisi od ovih rijeka i koje je spremno da ih brani svim sredstvima. Rijeke su zajedničko dobro, a ne vlasništvo pojedinaca. Pogodovanje vlasti privatnim interesima nad javnim mora da se zaustavi. Ovo je zajednička borba!“, poručuju iz Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine.

Koalicija za zastitu rijeka Bosne i Hercegovine osnovana je u junu 2016. godine od strane ljubitelja prirode, pojedinaca i organizacija koji prate i preisputuju planove za izgradnju hidroelektrana i zalažu se za razvoj turizma, tradicionalnih i komplementarnih djelatnosti koje mogu osigurati više raznovrsnih radnih mjesta i ostvariti veći razvoj lokalnih zajednica. Koalicija okuplja preko 20 organizacija iz čitave Bosne i Hercegovine.