Top

Praktičan alat za prijavu slučajeva uništavanja rijeka (rijeke.eko.ba)

Češka organizacija Arnika u saradnji sa organizacijama Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine su u svrhu zaštite rijeka i što boljeg monitoringa, razvile internet stranicu kojom građani mogu prijaviti sve oblike destrukcije rijeka u Bosni i Hercegovini.

Stranica je namijenjena svim građanima, čuvarima rijeka i onima koji na bilo koji način mogu doprinijeti i objaviti sve oblike uništavanja rijeka, kako bi se što prije dobio uvid na stanje u prirodi, a zatim i kako bi se bilo u mogućnosti i odreagovati da se sama destrukcija spriječi. Cilj je obznaniti sva zagađenja i uništavanja rijeka, a poslije i stvoriti dokaze koji se mogu proslijediti od strane građana i/ili udruženja ka nadležnim organima da se ove anomalije sankcionišu, a stanje u rijekama popravi.

Stranica omogućava korisnicima da prijave slučajeve oštećenja rijeke (npr. Neusklađenost sa minimalnim protokom, pomor ribe, zagađenje, ilegalna deponija na obali rijeke, itd.)

Rijeke Bosne i Hercegovine su na mnoge načine ugrožene, kako gradnjom elektrana i preusmjeravanjem vodotokova, pregrađivanjem branama i stvaranjem barijera, nedovoljnom količinom vode u koritu koja onemogućava opstanak raznih vrsta, do zagađenja otpadnim vodama, hemikalijama, rudarenjem i geološkim istraživanjima. Sve ovo dovodi do toga da građani ostaju bez čiste pitke vode, riblji fond opada, otpad se baca često u riječna korita, a na kraju rijeke trpe mnogo, da bi se na kraju to sve odrazilo i na ljude. „Kako dajemo tako nam se i vraća“, moglo bi se formulisati jednostavnije.

Mnogo je slučajeva koji uništavaju rijeku, ponekad i veoma teško ispratiti sve te destrukcije prirode, te iz tog razloga neophodno je da se građani aktiviraju, prate stanje oko sebe, zabilježe sve ove slučajeve i odreaguju. Jedan od načina je zabilježiti ove pojave (kroz samo par klikova) a kasnije i nastaviti svoj rad i alarmirati nadležne organe, koji često ne odgovaraju adekvatno kako bi nešto spriječili, ali neophodno je nažalost primorati nadležne na savjestan rad i stvoriti takvo okruženje koje će sutra obavljati efikasnije i pravičnije svoje poslove.

Na ovaj način svi građani mogu prijaviti slučajeve, kako iz svojih lokalnih zajednica, tako i iz drugih mijesta na koja naiđu, što boravkom u prirodi ili na drugi način, a sve to uz samo par klikova.

Rad same stranice i objavljivanja je jednostavan i uz samo par klikova doprinosi se stvaranju baze podataka i prikazivanju svih štetnosi koje pogađaju naše rijeke.

Princip rada je da se uključi GPS lokacija na našim uređajima (npr. telefonima) i  pristupi stranici rijeke.eko.ba, gdje se zatim po otvaranju stranice otvara i prozor sa mapom koja nam pokazuje i našu trenutnu lokaciju. Klikom na ikonicu Prijavi problem, otvara se prozor u koji unosimo podatke kao što su: Naziv problema, Entitet i opština (u kojoj se pronašao problem), zatim prostor sa širim opisom problema, kao i prostor u kojem se može detaljnije opisati sve ono na što se naišlo i uništava rijeku. Datum i GPS lokacija sa koordinatama se automatski očitavaju, a takođe postoji i nekoliko ikonica kojim se može unijeti jedna ili više fotografija sa terena. Po okončanju se potvrdi obrada podataka i klikom na ikonicu Sačuvati potvrđuje unos slučaja.

Primjeri unešenih slučajeva se nalaze na slikama/stranici, kao što su Otpad u rijeci (Fojnica) i Suvo korito (Travnik).

Link za stranicu je rijeke.eko.ba.

Stranica je prezentovana na Konferenciji „Oslobodi rijeke“, koja se održala u Sarajevu ove godine u periodu od 3.-5.novembra.

2.12.2022