Top

Kucnuo je čas – STOP MHE!

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, njih ukupno 58, imaju historijsku priliku da nas svojom odlukom povedu ka definitivnoj zabrani daljnje gradnje novih malih hidroelektrana u ovom dijelu BiH.
Delegati će u četvrtak, 9. decembar ove godine, odlučivati o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o električnoj energiji u FBiH.
Podsjećamo da su zastupnici u Predstavničkom domu FBiH prethodno utrli put ka slobodi naših rijeka, i to donesenim:
Zaključkom o potpunoj zabrani izgradnje mHE na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (23.06.2020.) i usvajanjem Nacrta Zakona o izmjenama Zakona o električnoj energiji u FBiH (30.04.2021.) .
Glas “ZA!” ovaj Prijedlog je glas za zabranu izdavanja energetskih dozvola za mHE. To će spriječiti gradnju preko 100 mHE i spasiti na desetine naših divljih rijeka od smrti u cijevima.
Ljudi ove zemlje davno su, jasno i glasno, rekli “NE!” izgradnji malih hidroelektrana. Na Domu naroda je da slijedi neprikosnovenu volju svog jedinog suverena – naroda.
Stoga u ime čuvara rijeka širom BiH, pozivamo svih 58 delegata da preuzmu historijsku odgovornost i pridruže nam se u odbrani naših rijeka.
Mi smo ih branili svojim tijelima i životima.

Vi samo treba da dignete ruku za usvajanje Zakona pod hitno i bez ikakvih daljnjih izmjena.

𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗖̌𝗞𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗝𝗘 𝗢𝗗𝗚𝗢𝗩𝗢𝗥𝗡𝗘 𝗭𝗔 𝙉𝘼𝙎̌𝙀 𝗥𝗜𝗝𝗘𝗞𝗘
𝗛𝗗𝗭 𝗕𝗶𝗛 (𝟭𝟰)
DŽAMBAS ZDENKA
DŽEBA DAMIR
ILIĆ ILIJA
RAŠIĆ MARIJA
IVIĆ IVAN
JURIŠIĆ DAMIR
MANDIĆ TOMISLAV
MARTINOVIĆ TOMISLAV
NAKIĆ ILIJA
RAGUŽ IVA
ŠARAC STIPAN
SARAF MARKO
TADIĆ IVO
DUJMOVIĆ ZORA
𝗦𝗗𝗣 (𝟭𝟭)
HADŽIĆ DŽEVAD
KAPIĆ JASMINKO
ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
ILIĆ SLAĐAN
LONIĆ MLADEN
SARADŽIĆ VESNA
SIMIĆ MLADEN
STOJANOVIĆ IGOR
SRNA – BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
ŽULJEVIC ANER
VUJOVIĆ ŽARKO
𝗦𝗗𝗔 (𝟳)
JUSIĆ HADIS
VITEŠKIĆ SMILJANA
MUŠANOVIĆ ELVEDIN
SKOPLJAK FAHRUDIN
TUFEKČIĆ JASENK
DUVNJAK JASMIN
HAJDAROVIĆ ALISA
𝗦𝗔𝗠𝗢𝗦𝗧𝗔𝗟𝗡𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗘𝗚𝗔𝗧𝗜 (𝟱)
ČAMPARA ALJOŠA
MUSIĆ NIJAZ
BOSNIĆ NIKICA
PUZIGAĆA DRAGO
MARJANOVIĆ DAMIR
𝗗𝗘𝗠𝗢𝗞𝗥𝗔𝗧𝗦𝗞𝗔 𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗔 (𝟮)
BORIS KREŠIĆ
IMŠIROVIĆ SANDRA
𝗡𝗔𝗦̌𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗡𝗞𝗔 (𝟮)
TREPANIĆ GRBEŠIĆ MIRELA
HANDŽIĆ VIBOR
𝗦𝗕𝗕 (𝟮)
AHMETOVIĆ SENAD
MARIĆ ZVONKO
𝗔-𝗦𝗗𝗔 (𝟮)
ISAK RAMO
PAJIĆ RASIM
𝗟𝗔𝗕𝗨𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗖̌𝗞𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗡𝗞𝗔 𝗕𝗜𝗛 (𝟮)
ŠAHINOVIĆ ANEL
KANTAREVIĆ RASIM
𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗔𝗟𝗡𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗡𝗞𝗔 𝗕𝗜𝗛 (𝟮)
MILOVIĆ DALIBORKA
TANOVIĆ VELEMIR
𝗚𝗢𝗥𝗔𝗭̌𝗗𝗔𝗡𝗦𝗞𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗖̌𝗔/
𝗕𝗢𝗦𝗔𝗡𝗦𝗞𝗔 𝗡𝗔𝗥𝗢𝗗𝗡𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗡𝗞𝗔 (𝟭)
EDIM FEJZIĆ
𝗚𝗢𝗥𝗔𝗭̌𝗗𝗔𝗡𝗦𝗞𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗖̌𝗔/
𝗡𝗔𝗥𝗢𝗗𝗡𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗡𝗞𝗔 𝗥𝗔𝗗𝗢𝗠
𝗭𝗔 𝗕𝗢𝗟𝗝𝗜𝗧𝗔𝗞 (𝟭)
TATARIN SEJAD
𝗣𝗗𝗔 (𝟭)
ALIĆ SENAD
𝗦𝗧𝗥𝗔𝗡𝗞𝗔 𝗭𝗔 𝗕𝗜𝗛 (𝟭)
ČELJO SENAD
𝗡𝗔𝗥𝗢𝗗 𝗜 𝗣𝗥𝗔𝗩𝗗𝗔 (𝟭)
KONAKOVIĆ ELMEDIN
𝗦𝗥𝗣𝗦𝗞𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗦𝗡𝗦𝗗 (𝟭)
BROĆETA GORAN
𝗦𝗡𝗦𝗗 (𝟭)
ŠTRBAC ALEKSANDAR
𝗦𝗥𝗣𝗦𝗞𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 (𝟭)
DAMJANOVIĆ DRAGANA
𝗣𝗢𝗦𝗔𝗩𝗦𝗞𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗡𝗞𝗔 (𝟭)

ŽIVKOVIĆ ELVIS

6.12.2021.