Top

Inicijativi “Opštine bez brana” pridružila se i opština Centar Sarajevo

Srđan Mandić, načelnik opštine Centar Sarajevo juče je potpisao Deklaraciju “Opštine bez brana” čime se obavezao da neće izdati nikakvu koncesiju, dozvolu ili preporuku za izgradnju brana ili hidroelektrana na teritoriji ove opštine bez konsultacija sa građanima.

“Na našoj teritoriji nemamo nijednu MHE i nemamo namjeru da gradimo ili podržavamo izgradnju istih. Ja lično, ali i moja politička partija smo svjesni negativnih ekoloških i socijalnih uticaja MHE. Nedavni slučajevi, kao na primjer sukob između investitora i lokalne zajednice okupljene oko rijeke Neretvice, potvrđuju da od takvih projekata ljudi nemaju koristi i zbog toga ih ne možemo podržati”, rekao je Mandić.

Saudin Merdan, član Koalicije za zaštitu rijeka BiH i predsjednik udruženja Centra dr. Stjepan Bolkay istakao je da je ova opština postala deseta potpisnica inicijative “Opštine bez brana”.

“Drago nam je da je opština Centar Sarajevo, potpisivanjem Deklaracije, potvrdila da neće podržati
izgradnju MHE. Zaista se nadamo da će broj potpisnica Deklaracije nastaviti da raste, kao i svijest
građana i lokalnih vlada o štetnosti ovih projekata”, kazao je Merdan.

Prethodno su deklaraciju “Opštine bez brana” potpisale opštine: Sokolac, Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Istočna Ilidža, Trnovo, Pale, Ljubuški, Bihac, Novi Travnik.

“Pored toga što ne odobrava izgradnju novih MHE bez konsultovanja sa građanima i poštovanja njihovog mišljenja, opština takođe obećava da neće odobrini postavljanje novih MHE u prostornom planu”, pojašnjava Zuzana Vachunova, češka nevladina organizacija Arnika.

23.6.2021.