Top

Čuvari rijeka: “Voda nema alternativu – proizvodnja električne energije ima!”

Na Dan planete Zemlje Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine je održala radni sastanak u Banjoj Luci. Sastanak se održao kako bi se istakla važnost očuvanja bosanskohercegovačkih rijeka. Planirana izgradnja više od 300 hidroelektrana koje prijete da unište naše vode.

Izgradnja hidroelektrana nepovratno uništava rijeke koje su u Bosni i Hercegovini visokog kvaliteta i većina njih se koristi kao voda za piće. Hidroelektrane negativno utiču na živi svijet, klimu i izazivaju još veće društveno raslojavanje i bogaćenje pojedinaca na štetu gradjanki i gradjana.

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine broji 33 članice iz cijele zemlje koje se bore protiv masovne gradnje hidroelektrana. Alternativu vidi u poboljšanju energetske efikasnosti i razvoju proizvodnje električne energije iz solarnih i vjetro elektrana.

Predstavljena je studija “Ugrožene vrste riba Balkana – distribucija i prijetnje zbog razvoja hidroenergije” i utvrdjene aktivnosti i plan djelovanja Koalicije za naredni period u okviru koga je posebna pažnja posvećena poboljšanju odnosa sa medijima.

Više informacija:

Goran Krivić, koordinator Koalicije za zaštitu rijeka BiH

gorankrivic@gmail.com – 065/690-972

Nina Kreševljaković, Aarhus centar Sarajevo

admin@aarhus.ba – 033/660-588

Sastanak Koalicije je održan uz podršku Programa promocije tranzicije Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke.